Leren door doen en ervaren!  
 
Onze benadering

De aanpak bij al onze trainingen is gebaseerd op 'action learning'. Binnen deze leertheoretische benadering staat het actief en zelfontdekkend leren centraal. Deelnemers leren door zelf situaties na te spelen en emoties ook fysiek te ervaren. Wij zorgen daarbij voor een veilige leeromgeving waar vertrouwen en respect voor elkaar centraal staan.

Onze werkwijze
Aan de hand van simulaties uit de dagelijkse beroepspraktijk krijgen deelnemers op methodische wijze inzicht in hun eigen gedrag. Deelnemers experimenteren met herkenbare situaties en gedragsalternatieven. Aan den lijve wordt ervaren hoe je zelf het gedrag van een ander gunstig (en ongunstig) kan be´nvloeden.Onze instrumenten
Om het leerproces te optimaliseren, kijken wij voortdurend welke didactische werkvormen het beste ingezet kunnen worden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het werken met behulp van professionele acteurs. De nabesprekingen van deze oefeningen vinden samen met de acteurs plaats, tevens wordt gebruik gemaakt van videofeedback.

Unieke ervaring
Een mooie leerervaring voor deelnemers is 'het probleem' zelf actief betrekken bij een training. Zo begeleidden wij (allochtone) probleemjongeren in de rol van acteur bij een training voor de politie. Agenten kregen zo geheel nieuwe inzichten om in de praktijk doelgericht en effectief met deze jongeren te communiceren.