Samen werken geeft meer expertise  
 

Partners
Bureau sociale competentie werkt samen met andere expertisecentra. Deze samenwerking leidt tot kwalitatief betere oplossingen en dienstverlening aan onze opdrachtgevers.

Expertisecentrum Vios-Amsterdam
Onze specifieke expertise, onze schoolbrede aanpak, onze grote betrokkenheid en onze uitstekende resultaten hebben onder meer geleid tot een goede afstemming met het VIOS-Amsterdam Vios-project Amsterdam (Veilig In en Om de School). Wij zijn daardoor een gedegen en betrouwbare partner bij alle ontwikkelingsvraagstukken die raken aan sociale veiligheid op Amsterdamse scholen voor Voortgezet Onderwijs.

Instituut Jeugd en Welzijn
In samenwerking met het Instituut Jeugd en Welzijn van de Vrije Universiteit van Amsterdam bieden wij een integrale aanpak ten behoeve van maatschappelijke jeugdproblematiek. Gericht op integratie en participatie van jongeren in hun eigen buurt. Met als resultaat dat hun kansen in de samenleving vergroot worden en uitval voorkomen kan worden.

Webcam dak Vrije Universiteit

AES Security Management
Voor het treffen van fysieke veiligheidsmaatregels in gebouwen werken wij samen met AES Security Management. Dit adviesbureau richt zich op het realiseren van een transparante en beheersbare veiligheid. AES ontwikkelde daarvoor een uniek incidentenregistratiesysteem.

De meeste van onze trainingen en begeleidingstrajecten kunnen op verzoek ook ‘outdoor’ plaatsvinden. Daarvoor werken wij samen met PBN sport & adventure. Op meerdere locaties in Nederland en BelgiŽ is het mogelijk om bijeenkomsten te combineren met een sportieve activiteit, tegen een aantrekkelijk tarief.