Leerkracht vindt agressie-training onmisbaar voor beroepspraktijk.  
 

Enkele agressie-incidenten, een toegenomen gevoel van onveiligheid bij docenten en OOP en beledigingen aan het adres van medewerkers, genoeg aanleiding op een Amsterdamse school voor VO om personeel te ondersteunen.Er is behoefte aan het professioneel kunnen omgaan met onacceptabel gedrag van leerlingen en met de eigen emoties bij agressie.
In onze trainingen leren medewerkers hoe je emotioneel gedrag bij jongeren ombuigt naar meer rationeel gedrag. En oefenen zij met gesprekstechnieken om jongeren effectief op probleemgedrag aan te spreken. Daarnaast is er meer inzicht in de eigen reacties bij agressie-situaties en daardoor weten zij de eigen emoties beter onder controle te houden.

"Vooral de simulaties met acteurs geven veel inzicht in je eigen gedrag; een onmisbare training voor de beroepspraktijk'", alias een zeer enthousiaste leerkracht.