Forumtheater ?Laten we het netjes houden?  
 

Op een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam worden docenten en onderwijsondersteunend personeel geconfronteerd met onacceptabel jongerengedrag.

De leerlingen dagen uit, provoceren, zoeken grenzen, zijn onbeleefd of agressief. Ze maken rommel en vernielen, in de omgang zijn ze grof en kwetsend, soms ook bedreigend en intimiderend.
Medewerkers zoeken daar ieder hun eigen weg in, de ??n is begrijpend en tolereert, de ander is streng en stelt duidelijke grenzen. Verschillen in opvattingen, met als resultaat verschillen in aanpak die leiden tot een onveilig sociaal klimaat.De acteurs maken op zeer herkenbare en humoristische wijze de verschillen in opvattingen van medewerkers duidelijk. Zij spelen onder andere de rol van directrice, docent, teamleider, leerling en conci?rge. En voeren na de korte voorstelling vanuit hun rol een discussie met meer dan 75 medewerkers in de zaal. Onder leiding van een ervaren forumleider komen de volgende vragen bijvoorbeeld aan de orde: 'Om welke thematiek gaat het hier'? 'Hoe zou het beter kunnen'? 'Wat hebben de personages daarvoor nodig'? 'Van wie'?
Zo ontstaat in korte tijd inzicht in de bestaande problemen, maar ook een opening voor effectiever beleid met een groot draagvlak!