Spanningen tussen politiemensen en allochtone jongeren in Amsterdam  
 Politiemensen worden in hun dagelijkse werkzaamheden regelmatig geconfronteerd met provocerende en overlast gevende allochtone jongeren. De vijandschap tussen politiemensen en jongeren neemt dan sterk toe.

Om deze situatie niet te laten escaleren en professioneel gedrag goed te ondersteunen, is voor de politie een training op maat ontwikkeld. Daarbij zijn jongeren, die met politie en justitie in aanraking zijn geweest, tijdens trainingen in contact gebracht met politiemensen. Agenten kregen daardoor meer inzicht in de beleving van deze jongeren. Met behulp van een regisseur zijn de jongeren begeleid om tijdens de training in rollenspellen op te treden en zelf feedback te geven aan de agenten.

De politiemensen gaven na deze training aan, volstrekt nieuwe inzichten op te hebben gedaan. Inzichten die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Als belangrijk resultaat kunnen agenten met minder spanning nu doelgerichter handelen naar deze jongeren.