Regisseren van veiligheid is mogelijk!  
 Meer veiligheid door duidelijk en betrouwbaar met elkaar om te gaan

Zorg voor veiligheid is zorg voor mensen en voor de wijze waarop ze met elkaar omgaan.
Het organiseren en regisseren van sociale veiligheid heeft te maken met het neerzetten van duidelijk beleid, het uitdragen,het aanvaarden en het uitvoeren van het beleid, zodat in de dagelijkse omgang dit beleid glashelder zichtbaar is.
Wij helpen u met het analyseren van de huidige situatie, wat is er allemaal ingezet, wat gaat goed, wat nog minder, waardoor krijgen wij het niet zoals wij willen hebben, wat is er voor nodig om de gewenste situatie te verkrijgen?
Belangrijk is om vast te stellen waar de flessenhals zit, waardoor stagneert de implementatie?
Wij ondersteunen u met advies, training of coaching vanuit heldere methoden.
En van onze vaste kaders:
Is er voldoende interne regie, zowel op organisatie - als op individueel niveau.
Weten medewerkers wat ze willen en waarom ze dat willen?
En....Hoe wordt de externe regie gevoerd?
Wat kun je inzetten in de communicatie om de doelstellingen te realiseren!
Wanneer u ook behoefte heeft om door te pakken, dan bent u bij ons aan het goede adres!

Lees onze brochure 2008