Maatwerk leveren voor effectieve communicatie in de beroepspraktijk.  
 
Onze klanten


Politie

Toezicht, Controle, Beveiliging

Scholen

Psychiatrische en algemene ziekenhuizen

Overheid en Non profit

Overig

Politie

  • Politie Amsterdam-Amstelland; training 'gezagrelaties en omgangsvormen bij allochtone jeugdgroepen', in samenwerking met jongeren van het project 'Beware, watch out'.
  • Politie Noord Holland Noord; trainen solo surveillanten
  • Politie Kennemerland; trainingen voor mentoren en leidinggevenden
  • Politie Haaglanden; training 'het brengen van onheilsboodschappen'
  • Politieopleidingscentrum NH (nu Politie Academie); trainen en opleiden van aspiranten

  • Top

    Toezicht, Controle, Beveiliging

  • FIOD-ECD, veiligheidsbeleid, trainingen weerbaarheid voor rechercheurs
  • Seceurop Schiphol; advies, trainen en coachen van beveiligingsmedewerkers, teamleiders en leidinggevenden.
  • CCB; onderzoek, advies, individuele coaching, trainingen voor medewerkers en leidinggevenden
  • AFAC; training klantgericht werken
  • Parkeergebouwen Amsterdam; coachen medewerkers garagebeheer

  • Top

    Scholen

    Diverse trainingen voor directie, schoolleiding, MR, docenten en onderwijsondersteunend personeel:

  • VIOS Expertisecentrum
  • Vervangingsfonds, training intermediair agressie en geweld
  • BSO en SBO, trainingen en studiedagen
  • Augustinus College, OOP training
  • Baken Park Lyceum
  • Berlage Lyceum, Werkgroep sociale veiligheid, trainingen, studiedagen
  • Calandlyceum, advies, onderzoek, studiedagen, coaching, trainingen, leerlingtrainingen
  • College de Meer, leerlingtrainingen
  • de Dreef praktijkschool, advies, management training, coaching, trainingen
  • Hubertus vakschool
  • Marcanti College, advies, trainingen, leerlingtrainingen
  • Media College Amsterdam
  • Montessori College Oost, trainingen
  • Nova College Amsterdam, advies, trainingen
  • Parnassia
  • [de Poort], studiedag
  • Clusius College, trainingen en studiedagen
  • Stichting Carmel, studiedagen en trainingen
  • Tobiasschool

  • Top

    Psychiatrische en algemene ziekenhuizen

    Traningen voor verpleegkundigen, EHBO medewerkers, ambulance personeel en beveilingingspersoneel van:

  • Valeriuskliniek (A'dam)
  • Querido Stichting (A'dam)
  • AMC PAAZ (A'dam)
  • Lucas/Andreasziekenhuis (A'dam)
  • PAAZ Santpoort (Santpoort)
  • Duin en Bosch (Castricum)

  • Top

    Overheid en Non profit

  • Gemeente Lopik; effectief leiding geven en feedback training.
  • Gemeente Amsterdam; outdoor-training medewerkers Sociale Dienst.
  • Gemeente Amsterdam; opleiden, trainen en coachen medewerkers Stadstoezicht
  • Gemeente Amsterdam; trainingen voor controleurs Gemeentelijk Vervoer Bedrijf
  • Stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost; trainingen voor medewerkers Project Tandem
  • Stadsdeel Amsterdam Noord; trainingen voor buurtconciŽrges en medewerkers buurtservicepunten.
  • Stadsdeel Bos en Lommer; trainingen voor sociaal raadslieden, maatschappelijk werk en onderwijsinspectie, medewerkers burgerzaken
  • GOA (Gemeenschappelijk Opleidingsactiviteit van werkgevers welzijnswerk in Amsterdam); trainingen voor toezichthouders.
  • Stadsdeel Amsterdam Oost; trainingen voor baliemedewerkers, medewerkers buurtservice, buurtconciŽrges en parkwachters.
  • Impuls (Organisatie voor Welzijn Stadsdeel Amsterdam West); onderzoek en advies, trainingen voor teamleiders, medewerkers maatschappelijke dienstverlening jeugd- en jongerenwerkers, buurtconciŽrges en buurthuismedewerkers en baliemedewerkers.
  • Gemeente Haarlemmermeer; trainingen voor medewerkers afdeling vergunning en handhaving en veiligheidsmedewerkers BOA, APV medewerkers en parkeercontroleurs.
  • Gemeente Amstelveen; training personeel zwembad de Meerkamp.

  • Top

    Overig

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), veiligheidsbeleid, ontwikkelen draaiboek veiligheid, trainingen voor regio managers, opvang en nazorg, training veiligheid voor veldinterviewers.

  • Top