Maatwerk leveren voor effectieve communicatie in de beroepspraktijk.  
 
Onze klanten


Politie

Toezicht, Controle, Beveiliging

Scholen

Psychiatrische en algemene ziekenhuizen

Overheid en Non profit

Overig

Politie

 • Politie Amsterdam-Amstelland; training 'gezagrelaties en omgangsvormen bij allochtone jeugdgroepen', in samenwerking met jongeren van het project 'Beware, watch out'.
 • Politie Noord Holland Noord; trainen solo surveillanten
 • Politie Kennemerland; trainingen voor mentoren en leidinggevenden
 • Politie Haaglanden; training 'het brengen van onheilsboodschappen'
 • Politieopleidingscentrum NH (nu Politie Academie); trainen en opleiden van aspiranten

 • Top

  Toezicht, Controle, Beveiliging

 • FIOD-ECD, veiligheidsbeleid, trainingen weerbaarheid voor rechercheurs
 • Seceurop Schiphol; advies, trainen en coachen van beveiligingsmedewerkers, teamleiders en leidinggevenden.
 • CCB; onderzoek, advies, individuele coaching, trainingen voor medewerkers en leidinggevenden
 • AFAC; training klantgericht werken
 • Parkeergebouwen Amsterdam; coachen medewerkers garagebeheer

 • Top

  Scholen

  Diverse trainingen voor directie, schoolleiding, MR, docenten en onderwijsondersteunend personeel:

 • VIOS Expertisecentrum
 • Vervangingsfonds, training intermediair agressie en geweld
 • BSO en SBO, trainingen en studiedagen
 • Augustinus College, OOP training
 • Baken Park Lyceum
 • Berlage Lyceum, Werkgroep sociale veiligheid, trainingen, studiedagen
 • Calandlyceum, advies, onderzoek, studiedagen, coaching, trainingen, leerlingtrainingen
 • College de Meer, leerlingtrainingen
 • de Dreef praktijkschool, advies, management training, coaching, trainingen
 • Hubertus vakschool
 • Marcanti College, advies, trainingen, leerlingtrainingen
 • Media College Amsterdam
 • Montessori College Oost, trainingen
 • Nova College Amsterdam, advies, trainingen
 • Parnassia
 • [de Poort], studiedag
 • Clusius College, trainingen en studiedagen
 • Stichting Carmel, studiedagen en trainingen
 • Tobiasschool

 • Top

  Psychiatrische en algemene ziekenhuizen

  Traningen voor verpleegkundigen, EHBO medewerkers, ambulance personeel en beveilingingspersoneel van:

 • Valeriuskliniek (A'dam)
 • Querido Stichting (A'dam)
 • AMC PAAZ (A'dam)
 • Lucas/Andreasziekenhuis (A'dam)
 • PAAZ Santpoort (Santpoort)
 • Duin en Bosch (Castricum)

 • Top

  Overheid en Non profit

 • Gemeente Lopik; effectief leiding geven en feedback training.
 • Gemeente Amsterdam; outdoor-training medewerkers Sociale Dienst.
 • Gemeente Amsterdam; opleiden, trainen en coachen medewerkers Stadstoezicht
 • Gemeente Amsterdam; trainingen voor controleurs Gemeentelijk Vervoer Bedrijf
 • Stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost; trainingen voor medewerkers Project Tandem
 • Stadsdeel Amsterdam Noord; trainingen voor buurtconciŽrges en medewerkers buurtservicepunten.
 • Stadsdeel Bos en Lommer; trainingen voor sociaal raadslieden, maatschappelijk werk en onderwijsinspectie, medewerkers burgerzaken
 • GOA (Gemeenschappelijk Opleidingsactiviteit van werkgevers welzijnswerk in Amsterdam); trainingen voor toezichthouders.
 • Stadsdeel Amsterdam Oost; trainingen voor baliemedewerkers, medewerkers buurtservice, buurtconciŽrges en parkwachters.
 • Impuls (Organisatie voor Welzijn Stadsdeel Amsterdam West); onderzoek en advies, trainingen voor teamleiders, medewerkers maatschappelijke dienstverlening jeugd- en jongerenwerkers, buurtconciŽrges en buurthuismedewerkers en baliemedewerkers.
 • Gemeente Haarlemmermeer; trainingen voor medewerkers afdeling vergunning en handhaving en veiligheidsmedewerkers BOA, APV medewerkers en parkeercontroleurs.
 • Gemeente Amstelveen; training personeel zwembad de Meerkamp.

 • Top

  Overig

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), veiligheidsbeleid, ontwikkelen draaiboek veiligheid, trainingen voor regio managers, opvang en nazorg, training veiligheid voor veldinterviewers.

 • Top