Versterken van aanwezige kwaliteiten.  
 
Van beleid naar praktijk

Voor een succesvol beleid is een goede aansluiting op de dagelijkse praktijk nodig. Zelfsturing en zelfvertrouwen van medewerkers zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Onze trajecten op het gebied van coaching zijn met name gericht op het verbeteren van persoonlijke of taakgebonden competenties en onderlinge samenwerking. Om gewenste veranderingen in de organisatie ook goed in de praktijk te kunnen brengen en positieve effecten voor de langere termijn te kunnen borgen.Van probleem naar oplossing
Ieder coachings-traject is maatwerk, wij zijn deskundig op het gebied van:
  • Probleemoplossend coachen; focussen op de oplossingen zodat knelpunten in het persoonlijk functioneren in positieve zin worden veranderd.
  • Ontwikkelingsgericht coachen oftewel 'coachen-on-the-job'; verbeteren van specifieke taakgerichte vaardigheden in de werkpraktijk.
  • Intervisie; begeleiden van intercollegiale uitwisseling waarbij de problemen en leerbehoeften van de deelnemers centraal staan.
  • Team-coaching; verbeteren van de onderlinge samenwerking en interne communicatie.
  • Herstel van werkrelaties; bemiddelen bij vastgelopen arbeidsrelaties, het herstellen van vertrouwen en verbeteren van de onderlinge samenwerking.