Wij slaan de brug tussen het beleid en de praktijk.  
 
Vragen uit de praktijk

Hoe verkrijgen we een sociaal klimaat waarin mensen zich prettig en veilig voelen? Hoe komen we tot samenwerking met jongeren in plaats van tegenwerking? Hoe kunnen we adequaat met conflicten omgaan om escalaties te voorkomen? Op wat voor manier ondersteunen we medewerkers, zodat zij professioneel om leren gaan met agressie en emotionele stress? En hoe gaan we zorgvuldiger om met situaties waarin collega’s zich bedreigd voel(d)en?

Aanpak
Veiligheid kent vele dimensies. Het voorkomen en bestrijden van overlast, agressie en geweld in buurten en op scholen is naar ons idee vooral een kwestie van het (kunnen) uitdragen van een heldere visie. Dit vereist een goed samenspel tussen buurt, school en ouders, maar ook tussen beroepskrachten en jongeren. Onze aanpak is erop gericht om vanuit een brede invalshoek de bestaande problematiek in beeld te brengen en een langer termijn visie te ontwikkelen.Bruggenbouwen
Het is uitermate belangrijk dat de doelstellingen en randvoorwaarden van uw visie op veiligheid door betrokkenen wordt onderschreven en actief wordt uitgedragen.
In de praktijk blijkt het vaak lastig om de brug te slaan tussen beleid en praktijk. Met onze interventies versterken wij het vermogen van uw management, leidend en uitvoerend personeel, maar ook van jongeren, om zelf verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen voor een veilige sociale omgang. Samen bouwen we een ruggengraat van inzicht, vaardigheid en duidelijke protocollen, inclusief zorg voor ‘slachtoffers'.

Quick Scan
Internetbased enquête onderzoek is een zeer snelle manier om onder uw eigen medewerkers een onderzoek in te stellen. Binnen 24 uur online en de uitkomsten zijn realtime te volgen. Zo hebt u binnen enkele dagen de informatie die u zoekt. U weet precies waar uw veiligheidsbeleid wel dekkend is en waar nog niet. Zo weet u ook wat u nog te doen hebt. Draagvlak voor veiligheidsbeleid vergroten, incidentregistratie vergemakkelijken, training van medewerkers, begeleiding van middenkader? Een snelle, accurate en goedkope manier om te weten met welke acties u doelgericht inspeelt op de belangrijkste behoeftes van uw medewerkers.